Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.

As docentes da materia estarán dispoñibles nos despachos do centro ou a través da ferramenta Teams, segundo o horario de titoría e as circunstancias específicas. Os horarios e o formato serán comunicados ao estudantado ao inicio da materia.