Metodoloxías
Estudo de casos
Sesión maxistral
Descrición
A atención personalizada farase mediante titorías personalizadas directas e virtuales, individuais e grupais.

O docente responsable da materia estará dispoñible no despacho do centro segundo o horario de titoría, establecido ó inicio da materia.