Temas Subtemas
Tema 1. O proceso de intervención da Terapia Ocupacional no eido das persoas maiores

Estadias Prácticas altamente dirixidas polos terapeutas ocupacionales docentes/titores dos centros conveniados. Nivel intermedio.
Aplicación de teorías, fundamentos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional, traballando axitadamente co equipo e desenvolvendo as funcións e destrezas propias deste profesional.