Metodoloxías
Estudo de casos
Portafolios do alumno
Prácticas clínicas
Recensión bilbiográfica
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.