Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición

A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupales.