Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e identificar a estrutura de documentos científicos e técnicos para realizar a súa formulación formal correctamente. AM35
BM4
BM5
BM7
Identificar e manexar bases de datos científicas e técnicas e ferramentas de xestión da información. AM35
BM1
BM5
BM8
BM9
CM3
Coñecer a estrutura dos Traballos de Fin de Máster para realizar a súa formulación formal correctamente. AM35
AM36
BM3
BM4
BM6
BM7
BM14
BM18
CM1
Coñecer metodoloxías e técnicas de planificación da investigación e de proxectos e ser capaces de aplicalas a traballos académicos e TFM. AM35
BM2
BM11
BM13
BM15
BM16
BM17
BM18
BM19
BM20
CM4
CM5
CM6
CM7