Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O estudante realizará as prácticas nunha empresa ou institución na cal realizará un traballo relacionado coas competencias da súa titulación.