Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a profesional deberán presentar os seus informes ó titor/a académico, sendo esta última persona a que porá a nota do/a estudante.
100
 
Observacións avaliación
<p class="MsoNormal">Atendendo ao indicado no manual de prácticas externas da EPS:</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de prácticas correspondente o proxecto formativo, o informe profesional e a memoria final de prácticas con anterioridade ao inicio do período de avaliación de dita oportunidade.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Abrirase esta tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista algún problema contacte no correo do coordinador de prácticas externas:&nbsp;<a href="mailto:empresa.eps@udc.es">empresa.eps@udc.es</a></p><p class="MsoNormal">A entrega dos traballos documentais que se
realicen nesta materia:</p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Solicitarase
en formato virtual e/ou soporte informático.</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Realizarase
a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos</p><p class="MsoNormal"><style>
</p><p class="MsoNormal"><style>
</p>