Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dun grupo de investigación e capacidade para integrarse na estructura do mesmo para desenrolar nela unha tarefa de investigación do ámbito da enxeñería naval e oceánica. Ser capaz de realizar unaha estancia nun grupo de investigación realizando tarefas relacionadas coa súa titulación. BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP6
BP15
CM2
CM5
CM7
CM8
CM12
CM13