Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a deberán presentar os seus informes, debiendose defender o mismo oralmente para a sua calificación.
100
 
Observacións avaliación
Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de

prácticas correspondente a documentación das mesmas.

Abrirase esta  tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista

algún problema contacte no correo o cordinador da materia.

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  • Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos