Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os métodos de cálculo, deseño e representación para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da enxeñaría técnica naval, nas especialidades de estruturas mariñas e propulsión e servicios do buque. Capacidade para a aplicación práctica do coñecemento anteriormente citado. A41
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7