Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 O alumno defenderá o seu traballo diante do tribunal e contestará as preguntas que se lle fagan

A exposición propiamente dita levará un peso do 30% na nota final.
30
Traballos tutelados A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 O alumno entregará o Traballo Fin de Grao de acordo coa normativa vixente. Esta memoria representa o 70% da nota final segundo os seguintes aspectos:

- Adaptación do contido aos obxectivos previstos: 20%.
- Aspectos técnicos: 40%.
- Aspectos formais da documentación: 10% .
70
 
Observacións avaliación