Temas Subtemas
Proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da enxeñaría Técnica Naval, en Propulsión e Servizos do Buque e Estruturas Mariñas, de natureza profesional, no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nos ensinos.