Temas Subtemas
PRACTICAS CLÍNICAS TUTELADAS QUE SE DESENVOLVEN EN CALQUERA ÁMBITO DA PRÁCTICA ENFERMEIRA.
Realización do proceso de Coidado.
Realización de actividades de prevención e promoción da saúde.
Administrar coidados ás persoas, en situacións específicas de saúde-enfermidade.
Comunicación efectiva co usuario e/ou persoas significativas e co equipo multidisciplinar.
Traballo en equipo e relacións interprofesionais. Incorporación á práctica profesional dos principios éticos e legais que guían a profesión.