Metodoloxías
Prácticas clínicas
Descrición
A atención personalizada vai dirixida principalmente a tutorizar ao alumnado, guiandolos a través da aprendizaxe. Isto permite facer un seguimento do proceso de maduración das competencias.
Dentro do marco da atención personalizada inclúese a realización dun e-Diario reflexivo, que se revisa semanalmente, o cal supón un marco de reflexión no que o profesorado ten a posibilidade de guiar o alumnado naqueles aspectos que resulten máis dificultosos dende a perspectiva do alumnado.
Ademais, traballaranse os aspectos que se consideren oportunos tras as reunións cos diferentes titores/as dos/as alumnos/as.