Temas Subtemas
I. MEDICINA DO TRABALLO 1. Conceptos básicos, obxectivos e funcións.
2. Patoloxías de orixe laboral.
3. Vixilancia da saúde.
4. Promoción da saúde na empresa.
5. Epidemiología laboral e investigación epidemiolóxica.
6. Planificación e información sanitaria.
7. Socorrismo e primeiros auxilios.
II. ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA APLICADA 1. Ergonomía: conceptos e obxectivos.
2. Condicións ambientais en ergonomía.
3. Concepción e deseño do posto de traballo.
4. Carga física de traballo.
5. Carga mental de traballo.
6. Conceptos básicos de Psicoloxía Social.
7. Factores de natureza psicosocial.
8. Consecuencias dos factores psicosociais nocivos e a súa avaliación.