Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
Co obxectivo de orientar ao alumno no control dos riscos de cada un dos sectores industriais que figuran no programa, o alumno recibirá orientacións durante as clases maxistrais e apoio para a solución dos problemas.Todo iso con orientacións sobre a bibliografía máis adecuada