Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Sistemas de información. Xestión das TIC Código 611507011
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Piñeiro Sanchez, Carlos
Correo electrónico
carlos.psanchez@udc.es
Profesorado
Piñeiro Sanchez, Carlos
Correo electrónico
carlos.psanchez@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral A materia pretende forma-los coñecementos e desenvolve-las competencias básicas relativas á aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) nun contexto empresarial, adoptando unha perspectiva de xestión
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Ningunha 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Todas, se ben as sesións presenciais poderían reemprazarse, total ou parcialmente, por sesións telemáticas *Metodoloxías docentes que se modifican Ningunha, aínda que se poderían introduci-las adaptacións imprescindibles para traslada-la actividade académica a un entorno telemático 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Titorías virtuais a través dos recursos das plataformas institucionais da UDC 4. Modificacións na avaliación Ningunha, aínda que se poderían introduci-las adaptacións imprescindibles para traslada-la actividade académica a un entorno telemático. En concreto, as probas de avaliación poderían desenvolverse por medios telemáticos. *Observacións de avaliación A evolución da situación sanitaria está fóra do control do equipo docente. Por ilo, cómpre dispoñer de equipamento para acceder a recursos electrónicos e afrontar una avaliación por medios electrónicos, dende o mesmo inicio do cuadrimestre. En caso necesario, debe consultarse á UDC a posibilidade de acceder a axudas para obtelo. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Ningunha
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías