Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Hydrostatic and ship Stability Code 631510201
Study programme
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinador
Freire Piñeiro, Ramon
E-mail
ramon.freire@udc.es
Lecturers
Freire Piñeiro, Ramon
Troya Calatayud, Jose Joaquin de
E-mail
ramon.freire@udc.es
joaquin.troya@udc.es
Web
General description Neste curso pretendese acadar unha completa formación en canto ó comportamento do buque como flotador dentro do seu habitat natural, o mesmo que ó estudio referente as condicións do buque nos casos de unha varada volunltaria ou ocasionada por un accidente na navegación.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.