Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Master Thesis Code 670526027
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinador
Hermo Sanchez, Victor Manuel
E-mail
victor.hermo@udc.es
Lecturers
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Pintos Pena, Santiago
E-mail
victor.hermo@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
Web
General description A regulación do TFM como materia é realizada pola UDC. O Máster desenvolverá e fará pública unha regulamentación específica para orientación do estudante na realización e defensa do TFM. Tamén publicaranse en Moodle otros detalles de formato de presentación.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.