Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Portafolios do alumno
Estudo de casos
Presentación oral
Descrición
Os grupos de traballo organizaranse a modo de seminarios onde se desenvolverán as diferentes metodoloxías que requiren a presencia e participación do alumnado, así como as lecturas previas traballadas para tal fin.

As cuestións a traballar, así como a organización do seminario serán propostas ao comezo de cada núcleo temático.

Na organización das clases interactivas aseguraráse a rotación do alumnado na constitución dos subgrupos, evitando así grupos fixos nos debates e na análise de documentos.