Temas Subtemas
1. Municipio e acción educativa: a lexislación cultural e educativa de referencia na Administración Local. Os textos que marcan liñas.
1. 1 Marco Normativo-Legal. A lexislación en educación e cultura.
1.2. A axenda 21 da cultura e outros textos.
2. Os axentes culturais.
2.1 Saber ler a cidade: axentes que educan
3. Que acción cultural?


3. 1 Políticas culturais e educativas: trazos e interdependencia.
4. A oferta pedagóxica á cidadanía: deseño e boas prácticas. 4.1 Casos
5. A deriva como metodoloxía participativa para coñecer a cidade 5.1 Explicación da técnica
5.2 Presentación práctica