Metodoloxías
Lecturas
Presentación oral
Descrición
Despois de indicadas polo profesor, o alumnado deberá de ler indivisualmente ditos textos e participar nun libro forum na clase.

NOTA: Aquel alumnado que, ao comezo do cuadrimestre, manifeste e demostre coa dumentación necesaria, que por motivos laborais non pode acudir con regularidade á clase, poderá cursar a materia de xeito distinto. Para elo, deberá realizar: o seguimento dunha iniciativa e/ou proxecto que se estea a implementar e presentala antes da data do exame, lectura e recensión dun libro estipulado polo profesor e exame. As tres actividades son imprescindibles para superar favorablemente a materia. Nunha 2ª OPORTUNIDADE, con aprobar o exame abonda.