Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Realizaranse traballos individuais ou en grupo. 100
 
Observacións avaliación
Asistencia obrigatoria a clase.