Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos sistemas auxiliares do buque e os seus equipos asociados BP7
CM2
CM7