Temas Subtemas
Os bloques o temas siguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: - Introducción y xeneralidades
- Servizos da carga e lastre
- Servizos auxiliares da carga
- Sistemas de acceso da carga
- Sistemas de transferencia da carga
- Carga xeral convencional e unitizada
Tema 1. Presentación. Presentación personal. Presentación del curso. Objetivos del curso. Prácticas. Evaluacion y tutorias.
Tema 2.- Proxecto dos sistemas de fondeo, amarre e remolque Molinete. Cabrestante. Maquinillas de amarre. Tipos de accionamento. Probas. Maniobra de fondeo. Maniobra de atraque. Maniobra de remolque. Disposición dos equipos en cuberta.
Tema 3. Distribuccion do sistema de salvamento dun buque. Aplicación a buques de carga e outros.
Tema 4.- Proxecto dos sistemas de prevención, detección e extinción de incendios. Extinción por auga. Extinción por gases. Extinción por polvo. Extinción por espuma. Detección de incendios.
Tema 5.- Proxecto de sistemas de ventilación e climatización. Cálculo de sistemas de ventilación. Extracción localizada. Ventilación xeral. Ventilación da cámara de máquinas. Aire acondicionado.
Tema 6.- Proxecto do sistema de xeración de auga doce. Cálculo de necesidades, Diseño do sistema.
Tema 7.- Proxecto do sistema de tratamento de augas residuais e residuos sólidos. Cálculo de necesidades, Diseño do sistema.
Tema 8.- Integración e cálculos dos sistemas de carga e descarga en buques de carga líquida. Control de carga e lastre. Cálculos de bombas de carga e lastre.
Tema 9.- Integración e cálculos dos sistemas de carga e descarga, en buques de carga xeral e graneis solidos. Definición e cálculo de sistemas de acceso, transferencia da carga e estiba trincaxe.