Temas Subtemas
Introducción á Bioloxía Celular Dominios celulares e a orixe da multicelularidade.
Visión integrada da célula eucariota.
Estrutura e dinámica nuclear. Estrutura da envolta nuclear
Tráfico entre núcleo e citoplasma.
Organización nuclear: territorios cromatínicos e subdominios nucleares
Bioxénese, tráfico e funcions dos sistemas de membranas celulares Estrutura e dominios de membrana.
Compartimentos de membrana e tráfico vesicular
Tráfico RE-Complexo de Golgi.
Endocitose e Endosomas.
Tráfico entre o Complexo de Golgi e endosomas
A vía secretora do complexo de Golgi: exocitose convencional e non convencional
Tráfico de lípidos entre compartementos.
Direccionamiento post-traduccional de proteínas citosólicas a orgánulos.
Degradación de compoñentes celulares.
Citoesqueleto e dinámica celular. Microtúbulos e proteínas asociadas.
Estructuras microtubulares complexas.
Microfilamentos e proteínas asociadas.
Motilidad celular esistemas contrátiles.
Citoesqueleto e citocinese.
Filamentos intermedios.
Interaccions célula-célula, célula-matriz. Adhesión celular e unions intercelulares
Moléculas da matriz extracelular
Alteracions patolóxicas da matriz extracelular.