Metodoloxías
Sesión maxistral
Descrición
Atenderanse toda-las cuestions xurdidas ao longo do curso sobre a materia nas tutorías persoalizadas (presenciáis, via e-mail e/ou skype)