Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar as distintas aplicacións que os recursos animais teñen na biotecnoloxía, no ámbito alimentario e agropecuario. AM1
AM5
AM7
AM21
AM24
BM1
BM2
BM3
BM5
BM7
BM8
BM10
BM12
BM13
BM15
Desenvolver estratexias de produción baseadas na mellora de alimentos por métodos biotecnolóxicos. AM1
AM5
AM7
AM21
AM24
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15