Temas Subtemas
Xenómica e a súa aplicación na explotación da variabilidade natural animal.
Xenómica estructural e funcional.
Xenomas animais. Paradoxa do Valor-C.
Rexions xenómicas ea sua variabilidade
Identificación de xenes. Mapas de ligamento
Mellora xenética e selección asistida por marcadores Marcadores moleculares: tipos, características, desenvolvemento e análise
Selección de carácteres cuantitativos en animais. Detección e análise de QTLs, Uso de xenes identificados en mellora xenética. Estudos de asociación a nivel xenómico. Selección xenómica.
Control da reproducción e técnicas de reproducción asistida en animais Fecundación in vitro e producción de embrions
Micromanipulación de gametos e embrions
Determinación do sexo.
Manipulación cromosómica en peixes e moluscos Poliploidía. Xinoxénesis. Androxénesis. Poboacions monosexo. Producción de clons.