Metodoloxías
Presentación oral
Sesión maxistral
Recensión bilbiográfica
Prácticas de laboratorio
Proba de ensaio
Seminario
Descrición
Axuda na interpretación de traballos científicos, na crítica e en facilitar bibliografía relacionada.
Axuda nas dificultades técnicas e metodolóxicas para o desenvovemento das prácticas.