Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral C4 C6 C10 Exposición dos resultados e análise das prácticas.
15
Recensión bilbiográfica B5 B6 B7 C5 Análise crítica, comprensión do traballo científico. Discusión sobre alternativas de estudio, mellora de resultados, prespectivas de futuro, ..., que poñan de manifiesto a capacidade creativa e innovadora do alumno.
30
Prácticas de laboratorio B1 B5 B6 B7 C3 C9 C11 Destreza, aptitudes amosadas no laboratorio. Resultados obtidos na experimentación.
15
Proba de ensaio A1 A4 A7 A8 A20 Grao de asimilación e comprensión dos conceptos. Capacidade de síntese e redacción.
30
Seminario A9 A11 B2 C1 Participación na discusión dos temas e desenrolo das actividades teóricas, tipo demostracions, realización de exercicios.
10
 
Observacións avaliación