Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos conceptos fundamentais do estatuto xurídico do empresario e dos problemas prácticos que o mesmo plantexa. A1
A2
A4
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecemento dos conceptos fundamentais do estatuto xurídico da empresa e dos problemas prácticos que o mesmo plantexa. A1
A2
A4
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Destrezas básicas no funcionamento do Rexistro Mercantil. A1
A2
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B5
C3
C6
Coñecemento básico do réxime xurídico propio da contabilidade do empresario. A1
A4
A9
A10
B7
B8
B2
B3
B5
C3
Coñecemento do réxime xurídico dos distintos colaboradores do empresario e dos problemas prácticos que o mesmo plantexa. A1
A2
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B5
C3
C5
Manexo adecuado das fontes do Dereito Mercantil. A1
A2
A3
A4
A6
A8
A9
A10
B7
B8
B2
B3
B5
C3
C4
C5
C7
Coñecemento do concepto e da evolución histórica do Dereito Mercantil. A1
A2
A3
A4
A5
A6
B8
C3
C4
C5
C7
Destrezas básicas na Teoría Xeral da Propiedade Intelectual e da Competencia. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A10
B7
B8
B2
B3
B4
B5
C3
C4
C5
C7
Manexo adecuado das categorías xurídicas propias dos dereitos sobre creacións industriais. A1
A2
A3
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B4
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Manexo adecuado das categorías xurídicas propias do dereito dos signos distintivos. A1
A2
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B4
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecemento do Dereito de Autor e dos dereitos afíns, así como dos problemas prácticos que plantexan. A1
A2
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B4
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Manexo adecuado das categorías xurídicas propias do Dereito da Libre Competencia ou Dereito antitrust. A1
A2
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B4
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Manexo adecuado das categorías xurídicas propias do Dereito da Competencia Desleal e da Publicidade Económica. A1
A2
A4
A6
A8
A9
A10
A11
B7
B8
B2
B3
B4
B5
C3
C4
C5
C6
C7
C8