Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Estudo e afondamento na corrente teórica e metodolóxica Análise da Conversación, relacionándoa con outras correntes e teorías lingüísticas. AI1
AI2
AI3
AI6
Achegamento a traballos realizados que seguen esta metodoloxía de análise. AI1
AI2
AI3
AI6
AI7
BI5
BI10
CM6
CM8
Aplicación da metodoloxía da Análise da Conversación o ensino de linguas estranxeiras. AI4
AI5
AI7
BI1
BI2
BI3
BI4
BI8
BI9
CM1
CM4
CM7
CM8