Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Nas titorías a profesora supervisará a realización do traballo e a preparación da exposición oral, e proporcionará as orientacións que o alumnado precise.
As titorías pódense realizar presencialmente, a través do correo electrónico ou por vídeochamada pola aplicación Teams.