Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Sesión maxistral
Proba de ensaio
Descrición
Anímase os alumnos a que utilicen de manera constante as horas de titoría do mesmo xeito que deben consultar diariamente a páxina Moodle da materia para manterse o día das actividades programadas.