Metodologías
Análisis de fuentes documentales
Discusión dirigida
Sesión magistral
Prueba de ensayo/desarrollo
Descripción
Anímase os alumnos a que utilicen de manera constante as horas de titoría do mesmo xeito que deben consultar diariamente a páxina Moodle da materia para manterse o día das actividades programadas.