Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno coñecerá as bases fundamentais para levar a cabo con éxito un proxecto de investigación e/ou industrial na área da computación de altas prestacións AP8
BP1
BP3
BP5
BP6
BP7
BP9
BP10
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
O alumno coñecerá distintas ferramentas que facilitan o desenvolvemento dos proxectos tanto de investigación como industriais AP8
BP7
BP10
CP1
CP2
CP3