Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os conceptos básicos e a cultura da calidade do software. B3
B7
Coñecer os principais estándares e modelos de calidade no proceso software e do proceso de mellora continua, así como as principais prácticas asociadas a estes. A25
A28
B1
B2
B3
B7
C1
Coñecer e aplicar técnicas para a definición de métricas e control estatístico de procesos software. A25
A28
B1
B2
B3
B7
C1
Coñecer a importancia da xestión do cambio e da xestión da configuración. A25
A28
B1
B2
B3
B7
C1
Coñecer técnicas e saber definir métricas para o aseguramento da calidade nos sistemas de información dende o punto de vista da funcionalidade, fiabilidade, usabilidade, eficiencia, mantibilidade e portabilidade. A25
A28
B1
B2
B3
B7
C1
Saber realizar unha auditoría informática e coñecer as principais técnicas e ferramentas de auditoría. A25
A28
B1
B2
B3
B7
C1
Saber empregar técnicas e ferramentas para a xestión de incidencias, problemas, cambios, configuracións, versións, continuidade e niveis de servizo. A25
A28
B1
B2
B3
B7
C1