Temas Subtemas
Teoría Tema 1. É mellorable o proceso software seguido?
Tema 2. Calidade e software
Tema 3. ISO 9000. Aplicación ao ámbito do software
Tema 4. CMMI
Tema 5. Outros modelos de calidade no proceso software
Tema 6. Medición da calidade do software
Tema 7. Sistemas de xestión da calidade: un exemplo en PEME conforme a ISO 9000
Práctica Práctica 1: Aspectos principais da aplicación da ISO 9000 en PEMEs desenvolvedoras de software.
Práctica 2: Redacción de aspectos procedimentais de calidade para unha PEME desenvolvedora de software.