Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Integrar a racionalidade ética na acción social profesional AM1
AM2
AM4
AM5
AM8
BM1
BM2
BM4
BM8
BM12
BM13
BM14
BM19
BM20
BM21
BM22
CM1
CM3
CM5
CM6
CM7
Analizar e valorar procesos educativos de participación e promoción da autonomía das persoas, grupos e comunidades AM6
AM7
AM8
BM1
BM5
BM6
BM8
BM12
BM13
BM14
BM18
BM20
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
Identificar problemas e dilemas éticos asociados aos principios de xustiza, autonomía, liberdade, sostenibilidade, protección, confidencialidade, entre outros AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
BM1
BM2
BM4
BM5
BM8
BM14
BM21
BM22
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
Utilizar o enfoque dialóxico para a abordaxe de conflictos éticos e a toma de decisións AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
BM1
BM2
BM4
BM5
BM6
BM8
BM12
BM13
BM14
BM18
BM19
BM21
BM22
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7