Temas Subtemas

1.TEORÍAS SOBRE O ENVELLECEMENTO
1.1.Contexto socioeconómico.
1.2.Teorías sociais do envellecemento.
1.3.Cambio de paradigma.
2. AS POLÍTICAS SOCIAIS DESTINADAS ÁS PERSOAS MAIORES E/OU EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
2.1. A participación social das persoas maiores e/ou nunha situación de dependencia.
2.2.Calidade de vida e benestar: conceptualización de dependencia, autonomía e vulnerabilidade.
2.3. Envellecemento, dependencia e dereitos humanos.
3. POLÍTICAS DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA EN ESPAÑA E NA UE DESTINADAS ÁS PERSOAS MAIORES E/OU EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
3.1. Marco internacional e da Unión Europea.
3.2. Marco español.
3.3. Marco autonómico e local.
4. PROGRAMAS E MODELOS DE INTERVENCIÓN E ACCIÓN CON PERSOAS MAIORES E/ OU EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 4.1. Perspectivas de intervención.
4.2. Programas dirixidos a persoas maiores e/ou en situación de dependencia: comunicación, sexualidade, malos tratos, alfabetización dixital, dependencia, etc.