Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar modelos e experiencias de promoción do envellecemento activo e a solidariedade interxeracional comunitaria. AM22
AM23
AM24
AM25
AM26
BM2
BM4
BM14
BM20
CM1
CM3
CM4
CM5
Integrar os fundamentos do modelo de traballo integral centrado na persoa/grupo/comunidade. AM22
AM23
AM24
AM25
AM26
BM2
BM4
BM14
BM19
BM20
BM21
CM1
CM3
CM4
CM5
CM7
Deseñar propostas de intervención socioeducativa con persoas maiores dende a perspectiva da interxeracionalidade, comunidade e/ou interseccionalidade AM22
AM23
AM24
AM25
AM26
BM2
BM4
BM6
BM7
BM14
BM17
BM19
BM20
BM21
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7