Metodoloxías
Proba oral
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
A atención personalizada consiste en titorías grupais ou individualizadas, presenciais ou por internet, para poder facer as revisións do traballo, respecto ao proceso de elaboración así coma a súa presentación.