Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Representar e deseñar un ambiente con todos os seus elementos escenográficos, tanto no debuxo, representación con sombreamento, que é viable para a súa adaptación ao 3D. A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9