Metodoloxías
Sesión maxistral
Obradoiro
Estudo de casos
Descrición
Tanto o contido das clases expositivas como as dúbidas relacionadas coas prácticas propostas no taller, así como os estudos de casos, poden ser obxecto de consultas individuais.