Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba oral A8 C8 Aporta o 50% da nota. 50
Discusión dirixida A3 É necesaria a asistencia a clase. 20
Proba mixta A8 Necesaria para obtener unha calificación superior o 5 sobre 10 30
 
Observacións avaliación
A proba obxetiva consiste nun exame escrito onde se desenrolan entre dous e tres preguntas dos temas que compoñen o programa. 

A proba oral consiste en desenrolar, de modo oral, un dos temas que compoñen o programa. Esta proba e voluntaria y soo poden ir a ela os estudantes que tiveran asistido a clase e colaborado nas dinamicas da mesma.

Os estudiantes que no veñan a clase o no cumpran as condicions necesarias para ir a proba oral sexan examinados mediante un examen escrito.

<p>Calificación de no presentado: corresponde o alumno cando so participe de actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior o 20% sobre a calificación final, con independencia da calificación alcanzada.</p>