Metodoloxías
Solución de problemas
Estudo de casos
Discusión dirixida
Seminario
Descrición
Nas sesións interactivas aténdese individualmente aos alumnos facendo un seguimento das diferentes cuestións expostas. Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa sua dedicación