Bibliografía básica

Estratexia Competitiva de Michael E. Porter. Un dos textos pioneiros na análise estructural de sectores industriais e entorno competitivo. Recomendase a leitura do orixinal en ingles. 

Tamén do mesmo autor, a monumental investigación “La ventaja competitiva de las naciones”. Ed. Pirámide 2010 


Bibliografía complementaria