Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Coñecer a acción motriz e a participación das distintas cualidades físicas no fútbol. A11
A15
A25
B3
B4
Coñecer a correcta execución das accións técnico-tácticas no fútbol, sendo capaz de identificar o seus erros maís frecuentes e elaborar formas de correxilos. A33
A36
B2
B3
B4
C7
Coñecer e aplicar as formas de intervención do profesor/entrenador e comprender o seu papel na facilitación da aprendizaxe. A4
A5
A8
A26
B2
B6
C1
Ser capaz de empregar correctamente os medios materiales disponibles. A26
A33
A36
B7
C3
Coñecer e aplicar as distintas progresións da ensinanza e os seus fundamentos e aplicacións na aprendizaxe do fútbol. A5
A11
A25
B2
B16
C1
Adquirir un nivel de execución óptimo das habilidades técnico-tácticas incluidas no programa. A11
A12
A25
B2
C8